Josef Kunhart

Systémový analytik a full-stack developer

728 151 763

josef [at] kunhart [dot] eu

Blue Space v2

Analýza a návrh řešení

Potřebujete podklady pro vývoj aplikace? Nechte si zpracovat analýzu.

Blue Space v2

Vývoj webových aplikací

Potřebujete pomoci s vývojem aplikace? Najměte si nás.

Blue Space v2

Revize a testování webu

Nejste spokojeni s webem? Nechte si jej otestovat.

Blue Space v2

Technický dozor a podpora

Připravujete novou webovou aplikaci? Poraďte se s odborníkem.

Nabídka služeb

 
 

IT analýza a návrh řešení je služba určená zákazníkům, kteří potřebují kvalitní podklad pro následný vývoj webové aplikace. Precizní návrh řešení je základem úspěšné aplikace. Analýza probíhá agilním nebo tradičním přístupem.

Součástí služby je:

 • Definice požadavků na aplikaci.
 • Příprava user stories a případů užití.
 • Návrh aplikace, databáze, uživatelského rozhraní
 • Specifikace komponent, modulů a rozhraní.
 • Příprava akceptačních kritérií a testovacích scénářů.
 • Následná konzultace vývoje.
 

Vývoj webových aplikací

 

Externí spolupráce jako developer a analytik webových aplikací. Mám dlouholeté zkušenosti s full-stack a back-end vývojem pro technologie JavaScript ES 6/7, PHP, SQL, Python, Java a další.

Součástí služby je:

 • Analýza požadavků a návrh řešení.
 • Implementace funkcionality a modulů.
 • Integrace na systémy třetích stran.
 • Zajištění testovatelnosti kódu, psaní testů.
 • Příprava technické a uživatelské dokumentace.
 • Koordinace vývoje (řízení, code review, verzování).
 

Revize a testování webu

 

Revize a testování webu pomůže odhalit nedostatky webového řešení a zjistit možnosti jejich nápravy. Služba je určena pro zákazníky, kteří nejsou spokojeni se svým webem, protože je pomalý nebo nefunguje podle očekávání.

Součástí služby je:

 • Testování rychlosti načítání a performance.
 • Testování optimalizace obsahu webu.
 • Revize zdrojového kódu.
 • Kontrola více než 30 parametrů moderního webu.
 • Kontrola použitelnosti a uživatelského rozhraní.
 

Technický dozor a podpora

 

Technický dozor a podpora jsou určeny zákazníkům, kteří poptávají novou webovou aplikaci nebo náhradu stávající. Nezávislý technický dozor nad vývojem minimalizuje rizika zadavatele, který nemá nezbytné technické znalosti.

Součástí služby je:

 • Specifikace cílů a požadavků na aplikaci.
 • Příprava prototypu webové aplikace.
 • Pomoc s výběrem technologie a dodavatele.
 • Nastavení procesu vývoje, nezávislý dohled.
 • Kontrola kvality řešení, testování.
 • Příprava akceptačních a testovacích kritérií.